MAATSCHAPPPELIJK VERANTWOORD

ONDERNEMEN


Wij zien het ondernemen niet alleen als het realiseren van een product en het voorzien in een behoefte van een klant, maar investeren ook in onze positie in de samenleving. Dit doen we onder andere door deel te nemen aan overlegorganen met het bedrijfsleven en opleidingen, stagetrajecten, in-house training en loopbaantrajecten, sponsoring van lokale initiatieven en verenigingen.

Nog belangrijker vinden we het welzijn en de ontwikkeling van onze mensen. Of deze nu direct bij ons in dienst zijn of niet, we streven ten slotte met zijn allen hetzelfde doel na.