Termen

1.1. Alle termen en voorwaarden met betrekking tot de speciale aanbiedingen in het algemeen en de engineer bij noodgevallen dienst in het bijzonder worden hierna aan gerefereert als "aanbieding".
1.2. Alle bestaande, prospects en toekomstige klanten worden hierna aan gerefereert als "klant".
1.3. Free Engineering B.V. en gelieerde bedrijven worden hierna aan gerefereert als free engineering.
1.4. De engineer voor noodgevallen is een 24/7 dienst, waar een ervaren engineer van free engineering gevraagd wordt te assisteren gedurende een technisch noodgeval of crises. De uitvoering kan geschieden op lokatie of op afstand afhankelijk van de wensen van de klant en beschikbaarheid over engineers van free engineering.

Voorwaarden

2.1. Deze aanbieding is in principe alleen voor bedrijven gevestigd in Nederland.
2.2. Uitzonderingen voor andere landen kunnen gemaakt worden op verzoek. Een passende overeenkomst zal opgemaakt worden in verband met reiskosten en aanverwante kosten voor die gevallen.
3.1. Deze aanbieding omvat een responsdienst door een ervaren engineer van free engineering gedurende 7 dagen per week, 24 uur per dag.
3.2. De dienst wordt aangeboden voor vaste klanten die een accuut technisch probleem hebben dat opgelost moet worden.
3.3. Bij inschrijving voor de engineer bij noodgevallendienst, accepteert de klant de termen en voorwaarden die betrekking hebben op deze aanbieding.
3.4. De geldende tarieven voor alle kosten, inclusief reiskosten, verblijfkosten en overwerktoeslagen, zijn onverminderd van toepassing.
3.5. Indien de diensten van free engineering benodigd zijn voor een vervolg ontwerpfase volgend op de nooddienst, ontvangt de klant een separate aanbieding.
4.1. Free engineering behoudt het recht om een verzoek af te wijzen voor een 24/7 hulpdienst zonder verdere verplichtingen.
4.2. Free engineering behoudt tevens het recht om wijzigingen aan te brengen aan een geplande afspraak, of deze te stoppen of zelfs te annuleren. In die gevallen wordt de klant direct geïnformeerd over de redenen hiervoor.
4.3. Free engineering accepteert geen schadeclaims van klanten of derden ten gevolge van genoemde acties onder artikelen 4.1 en 4.2 van deze aanbieding.
5.1. Alle informatie met betrekking tot 24/7 hulpdienst, betrokken partijen, activiteiten van klanten en aanverwante zaken, zullen als confidentieel behandeld worden.