Termen

1.1. Alle termen en voorwaarden met betrekking tot de speciale aanbiedingen in het algemeen en de brainstormsessie in het bijzonder worden hierna aan gerefereerd als "aanbieding".
1.2. Alle bestaande, prospects en toekomstige klanten worden hierna aan gerefereerd als "klant".
1.3. Free Engineering B.V. en gelieerde bedrijven worden hierna aan gerefereerd als free engineering.
1.4. Een brainstormsessie is een sessie waarin diverse partijen, waaronder in ieder geval klant en free engineering, diversen ideeën formuleren met als doel een bepaald probleem op te lossen. Doel van zo'n sessie is om zo veel als mogelijk verschillende ideeën en initiatieven te krijgen boven het vinden van een gedetailleerde oplossing op dat moment. Normaal gesproken worden oplossingen tijdens een sessie verkregen, op een later moment in meer detail geëvalueerd voor hun toepasbaarheid en verder uitgewerkt in een volgend stadium.

Voorwaarden

2.1. Deze aanbieding is in principe alleen voor bedrijven gevestigd in Nederland.
2.2. Uitzonderingen voor andere landen kunnen gemaakt worden op verzoek. Een passende overeenkomst zal opgemaakt worden in verband met reiskosten en aanverwante kosten voor die gevallen.
3.1. Deze aanbieding omvat een gratis brainstormsessie van twee uur inclusief reiskosten.
3.2. In het geval dat een sessie de duur van de aanbieding overschrijdt, zullen alle betreffende meerkosten in rekening worden gebracht conform onze geldende tarieven.
3.3. Bij inschrijving voor een gratis brainstormsessie, accepteert de klant de termen en voorwaarden die betrekking hebben op deze aanbieding.
3.4. Indien de diensten van free engineering benodigd zijn voor een basis of gedetailleerde ontwerpfase volgend op de brainstormsessie, dan ontvangt de klant een separate aanbieding.
4.1. Free engineering behoudt het recht om een verzoek af te wijzen voor een brainstormsessie zonder verdere verplichtingen.
4.2. Free engineering behoudt tevens het recht om wijzigingen aan te brengen aan een geplande sessie, of deze te stoppen of zelfs te annuleren. In die gevallen wordt de klant direct geïnformeerd over de redenen hiervoor.
4.3. Free engineering accepteert geen schadeclaims van klanten of derden ten gevolge van genoemde acties onder artikelen 4.1 en 4.2 van deze aanbieding.
5.1. Alle informatie met betrekking tot de brainstormsessie, betrokken partijen, activiteiten van klanten en aanverwante zaken, zullen als confidentieel behandeld worden.